Audyt licencji oprogramowania – inwestycja w legalność i bezpieczeństwo

W dobie powszechnej cyfryzacji oprogramowanie stanowi kluczowy element funkcjonowania niemal każdej firmy. Niezależnie od wielkości i profilu działalności, przedsiębiorstwa korzystają z różnorodnych programów, od systemów operacyjnych i pakietów biurowych, po specjalistyczne narzędzia dedykowane konkretnym branżom. Wraz z rosnącą liczbą wykorzystywanych aplikacji, rośnie również znaczenie kwestii związanych z licencjonowaniem oprogramowania.

Dlaczego audyt licencji oprogramowania jest ważny?

Przeprowadzenie audyt licencji oprogramowania niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści dla firmy. Pozwala ona na:

 • Zweryfikowanie legalności wykorzystywanego oprogramowania: Weryfikacja zgodności posiadanych licencji z faktycznie zainstalowanym i używanym oprogramowaniem pozwala uniknąć ryzyka sankcji prawnych, kar finansowych, a nawet roszczeń ze strony producentów oprogramowania.
 • Optymalizację kosztów: Audyt może ujawnić niewykorzystywane licencje, za które firma ponosi niepotrzebne opłaty. Dzięki identyfikacji takich przypadków możliwe jest obniżenie kosztów związanych z oprogramowaniem.
 • Poprawę bezpieczeństwa IT: Nielegalne oprogramowanie stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury IT firmy. Audyt pozwala zidentyfikować i wyeliminować takie zagrożenia, chroniąc dane i systemy przed cyberatakami.
 • Usprawnienie zarządzania zasobami IT: Audyt licencji oprogramowania dostarcza cennych informacji na temat posiadanych zasobów oprogramowania, co ułatwia ich efektywne zarządzanie i planowanie przyszłych inwestycji.

Jak przeprowadzić audyt licencji oprogramowania?

Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia audytu licencji oprogramowania:

 • Audyt wewnętrzny: Może być przeprowadzony przez pracowników firmy posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 • Audyt zewnętrzny: Wykonanie audytu powierza się wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.
 • Narzędzia do automatycznego skanowania: Dostępne są specjalistyczne narzędzia informatyczne, które automatycznie skanują infrastrukturę IT firmy i identyfikują zainstalowane oprogramowanie oraz posiadane licencje.

Co powinien zawierać raport z audytu licencji oprogramowania?

Raport z audytu licencji oprogramowania powinien zawierać m.in.:

 • Inwentaryzację posiadanego oprogramowania: Lista zainstalowanego oprogramowania wraz z informacjami o wersjach, typach licencji i datach ważności.
 • Analizę zgodności licencji: Określenie, czy posiadane licencje są zgodne z faktycznie wykorzystywanym oprogramowaniem.
 • Zalecenia dotyczące optymalizacji: Sugestie dotyczące optymalizacji kosztów i poprawy bezpieczeństwa IT.

Korzyści z regularnych audytów licencji oprogramowania

Regularne przeprowadzanie audytów licencji oprogramowania pozwala na:

 • Utrzymanie zgodności z prawem: Zapewnia stałą kontrolę nad legalnością wykorzystywanego oprogramowania i minimalizuje ryzyko sankcji prawnych.
 • Optymalizację kosztów IT: Pozwala na identyfikację oszczędności i racjonalizację wydatków na oprogramowanie.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa IT: Chroni infrastrukturę IT przed cyberatakami i innymi zagrożeniami związanymi z nielegalnym oprogramowaniem.
 • Usprawnienie zarządzania zasobami IT: Ułatwia planowanie inwestycji w oprogramowanie i efektywne wykorzystywanie posiadanych licencji.

Audyt licencji oprogramowania to inwestycja, która zwraca się w postaci oszczędności, zwiększonego bezpieczeństwa i lepszego zarządzania zasobami IT. Regularne przeprowadzanie audytów pozwala firmom na utrzymanie zgodności z prawem, optymalizację kosztów i ochronę infrastruktury IT przed zagrożeniami.

Pamiętajmy, że legalne oprogramowanie to nie tylko wymóg prawny, ale również gwarancja bezpieczeństwa i stabilnego działania systemów informatycznych.

Kategorie: Dom

Dodaj komentarz